دعوت از مونا محمدی در همایش پرسنال برندینگ دکتر سپهر تاروردیان

  • دسته بندی:
  • تاریخ درج:

دعوت از مونام محمدی خالق برند مونام در همایش بزرگ پرسنال برندینگ دکتر سپهر تاروردیان (همایش فرازان) که با حضور جمع بزرگی از کارآفرینان برتر و برندهای مطرح ایرانی در حوزه پرسنال برندینگ و نقش و تاثیر برند در افزایش نفوذ بازار و افزایش فروش در هتل اسپیناس پالاس برگزار گردید.

دعوت از مونا محمدی در همایش پرسنال برندینگ دکتر سپهر تاروردیان
همایش پرسنال برندینگ دکتر سپهر تاروردیان
همایش پرسنال برندینگ دکتر سپهر تاروردیان
همایش پرسنال برندینگ دکتر سپهر تاروردیان
همایش پرسنال برندینگ دکتر سپهر تاروردیان
همایش پرسنال برندینگ سپهر تاروردیان